Lessoort Contributie per 01-09-2018
De onderstaande prijzen zijn prijzen per persoon en per uur.
Bezoek je meerdere lessen dan betaal je het bedrag dus meerdere keren.
Als er meer dan een uur getraind wordt, dan staat dit erachter vermeld.
Ouder-Kind gym € 195
Kleutergym € 132,50
Recreatief  turnen (1 uur per week) – junior € 132,50
Recreatief turnen Heideveld vrijdag (1,5 uur) € 195
Senioren gym € 166
Vrije turngroep (turnhal, 2 uur) € 312
Freerunnen (turnhal) € 115
Wedstrijdgroepen
Dit genoemde bedragen zijn totaalbedragen.
1e en 2e divisie* € 988
3e divisie* € 802,50
4e divisie* € 572
5e divisie (OB)* € 367,50
5e divisie (BB)* € 470
Jong Talent 2,5 uur* € 256
Jong Talent 3 uur* € 307
Jongens* € 440
Jongens Jong Talent* € 173,50

Jaarlijks wordt er ook KNGU bondscontributie in rekening gebracht:
Junior: € 20,24
Senior: € 24,72

Voor informatie over contributie van de wedstrijdgroepen kunt u contact opnemen met de train(st)er(s) van de groep.

Opzeggen en inning

De clubcontributie wordt in twee delen vooraf geïncasseerd*. Voor de periode september – januari wordt de helft eind september / begin oktober geïncasseerd. Voor de periode februari – juni wordt de tweede helft eind januari / begin februari geïncasseerd. Je start met betalen vanaf het moment dat je lid wordt.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk m.i.v.  1 september of 1 februari*. Opzeggen kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@etvolympia.nl; Als u niet voor deze datum opzegt, bent u automatisch voor de daaropvolgende periode lid en betaalt u ook de contributie.

*voor de gebruikers van de turnhal wordt het bedrag in delen om de twee maanden geïncasseerd en kunt u ook per deze incassoperioden opzeggen