Lessoort Contributie per 01-01-2018
Ouder-Kind gym € 191
Kleutergym € 130
Recreatief  turnen (1 uur per week) – junior € 130
Recreatief turnen (1 uur per week) – senior (v.a. 16 jaar) € 163
Recreatief turnen jongens (1,5 uur per week) € 144
Seniorengym € 163
Vrije turngroep (turnhal) € 306
Trickx ‘instructieles’ (turnhal) € 150
Trickx ‘vrije groep’ (turnhal) € 109
Wedstrijdgroepen
1e en 2e divisie € 968
3e divisie € 786
4e divisie € 560
5e divisie (OB) € 360,50
5e divisie (BB) € 476
Jong Talent 2,5 uur € 251
Jong Talent 3 uur € 301
Jongens € 440

Jaarlijks wordt er ook KNGU bondscontributie in rekening gebracht:
Junior: € 20,24
Senior: € 24,72

Voor informatie over contributie van de wedstrijdgroepen kunt u contact opnemen met de train(st)er(s) van de groep.

Opzeggen en inning

De clubcontributie wordt in twee delen vooraf geïncasseerd*. Voor de periode september – januari wordt de helft eind september / begin oktober geïncasseerd. Voor de periode februari – juni wordt de tweede helft eind januari / begin februari geïncasseerd. Je start met betalen vanaf het moment dat je lid wordt.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk m.i.v.  1 september of 1 februari*. Opzeggen kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@etvolympia.nl; Als u niet voor deze datum opzegt, bent u automatisch voor de daaropvolgende periode lid en betaalt u ook de contributie.

*voor de gebruikers van de turnhal wordt het bedrag in vijf delen geïncasseerd en kunt u ook per deze incassoperioden opzeggen