Lessoort Contributie per 01-01-2019
De onderstaande prijzen zijn prijzen per persoon en per uur.
Bezoek je meerdere lessen dan betaal je het bedrag dus meerdere keren.
Als er meer dan een uur getraind wordt, dan staat dit erachter vermeld.
Ouder-Kind gym € 199,-
Kleutergym € 136,50
Recreatief  turnen (1 uur per week) € 136,50
Recreatief turnen Heideveld vrijdag (1,5 uur) € 199,-
Senioren gym € 170,-
Vrije turngroep (turnhal, 2 uur)* € 320,-
Freerunnen (turnhal) € 117,50
Wedstrijdgroepen
Dit genoemde bedragen zijn totaalbedragen. Voor informatie over contributie kunt u contact opnemen met de train(st)er(s) van de groep.
1e en 2e divisie* € 1020,-
3e divisie* € 825,-
4e divisie* € 495,-
5e divisie (BB)* € 480,-
5e divisie (OB)* € 375,-
5e divisie (JongTalent)* € 240,-
JongTalent 3 uur* € 315,-
JongTalent 2,5 uur* € 260,-
Jongens* € 465,-
Jongens (JongTalent)* € 180,-

Verder is er een inschrijfbedrag van € 10,-.

Jaarlijks wordt er ook KNGU bondscontributie in rekening gebracht:
Junior: € 22,-
Senior: € 27,-

 

Opzeggen en inning

De clubcontributie wordt in twee delen vooraf geïncasseerd*. Voor de periode september – januari wordt de helft eind september / begin oktober geïncasseerd. Voor de periode februari – juni wordt de tweede helft eind januari / begin februari geïncasseerd. Je start met betalen vanaf het moment dat je lid wordt.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk m.i.v.  1 september of 1 februari*. Opzeggen kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@etvolympia.nl; Als u niet voor deze datum opzegt, bent u automatisch voor de daaropvolgende periode lid en betaalt u ook de contributie.

*voor deze leden wordt het bedrag in vijf gelijke delen om de twee maanden geïncasseerd  en kunt u ook per deze incassoperioden opzeggen. De wedstrijdgelden worden aan het einde van het seizoen in rekening gebracht